Защита на лични данни
Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?
Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той
модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от
увеличаване на доверието на потребителите.
Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е част от пакета с реформи за защита на данните на ЕС, заедно с
директивата за защита на данните за полицията и органите на наказателноправната система.
От коя дата влиза в сила GDRP?
GDPR става напълно приложим в целия ЕС, включително България, на 25 май 2018 г. България може да адаптира закона, като
може да приложи мерки, които само да засилят съществуващите вече изисквания.
Обхват
GDPR е най-всеобхватното и прогресивно законодателство в областта на защитата на данните в света, актуализирано по
възможно най-адекватния към момента начин, за да се справи с последиците от цифровата ера. Регулацията се прилага и за
организации или компании, които не са установени в ЕС, но които предлагат стоки и услуги на физически лица в ЕС или
наблюдават тяхното поведение. Той създава нови права за хората в цифровата среда и няколко нови и подробни задължения за
сътрудничество между страните в и извън Европейския съюз.
Лазер Моделс ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
-разкриват расов или етнически произход;
-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
Какви лични данни събираме и защо?
За осъществяване на поръчка и доставка на продукт от каталога ни и/или от страницата на Лазер Моделс ЕООД –
https://www.lasermodelsbg.com , събираме данни:
име на клиента – необходимо за осъществяване на връзка с клиента и/или доставка на продукта чрез куриерска фирма
телефон на клиента – необходимо за осъществяване на връзка с клиента и/или доставка на продукта чрез куриерска фирма
електронна поща на клиента – необходимо за осъществяване на връзка с клиента, за осъществяване на комуникация в писмена
форма, относно изясняване детайли по дадената поръчка, след самостоятелно попълване и дадено съгласие от страна на клиента,
за изпращане на ВАЖНИ новини и информация, свързани с дейността на фирмата
адрес за доставка – попълва се, само ако клиента желае доставка на продукта чрез спедиторска фирма
данни за фактура – данните се предоставят, в случай, че е необходимо издаването на такъв документ
текстове, лога и друга информация, необходима и свързана с изпълнение поръчката на клиента.
Лазер Моделс ЕООД гарантира запазването на подадената от клиента информация единствено
и само за нуждите на работния процес.
Срок и начин на съхраняване
Информацията се съхранява за неопределен период от време поради спецификата на работата ни, на фирмен сървър достъпен с
парола и име за достъп , както и на акаунта на куриерската фирма, с която работим. При изрично желание на клиента – цялата
информация за поръчката му, може да бъде изтрита непосредствено след изпълнението и заплащането на заявката му.
За допълнителна информация относно защитата на личните данни и вътрешнофирмените мерки и правила, можете да се
обърнете към нас на lasermodelsbg@gmail.com
.
Информация относно Администратора на лични данни
Лазер Моделс ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 160112478
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Младежка 27в,
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Младежка 27в,
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Младежка 27в,
E-mail: lasermodelsbg@gmail.com, Телефон.: 0889 673 893
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg